Projecte de Distribució i estintolament en Ciutat Vella

Proyecto

Any: 2016

Localització: Carrer Fonollar, 10.

Districte: Ciutat Vella

Superfície: 105,25m2

Pressupost: 52.625€

Client: Privat

Tipus de Treball: Redistribució i estintolament

Descripció:

L’habitatge es troba situat en un edifici plurifamiliar d’habitatges entre mitgeres amb una superfície construïda de 1.021 m2. Aquest es troba situat en un solar en forma irregular de 218 m2.
La façana principal dóna al carrer Fonollar nº10 i té una longitud de 11,94 ml i una profunditat de 16,56 ml. Segons fitxa cadastral l’any de construcció de l’edifici és el 1.900.
L’edifici està format per un únic volum de forma irregular en planta, i un prisma on si troba la caixa d’escala. L’estructura es composa de parets de càrrega i forjats unidireccionals de bigues de fusta i revoltons ceràmics.

En l’habitatge objecte de la intervenció el forjat sostre es composa de bigues de fusta i revoltons ceràmics. La coberta es plana no transitable acabada amb ‘rasilla’.
Les divisions interiors estan formades generalment per particions lleugeres d’obra de fàbrica ceràmica. Les fusteries exteriors en general són de fusta o d’alumini.

La intervenció que es durà a terme afectarà a l’habitatge situat a la planta segona, porta segona. Aquest consta d’una superfície construïda de 105,25 m2, repartits en un saló-menjador, una cuina, dos cambres higièniques, dos habitacions, un passadís, un despatx i una zona d’emmagatzematge.
El dia de la visita es va poder comprovar que l’edifici es troba en un estat de conservació bo, tan pel que fa a les zones comunes, com façanes, pati de llum, estructura i coberta.